Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi - Laundry Management

İçeriğe git

Ana menü:

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ

Arıtma tesisleri çok pahalı sistemlerdir. Bu nedenle tesisler kalifiye personele teslim edilmelidir. 10.000 eşdeğer nüfus değeri için en az bir uzman arıtmacı gereklidir. Tesisle ilgiliprojeler, ilgili kanunların yönetmeliklerin işletme ruhsatı ve kazalardan korunma yönetmelikleri hazır olmalıdır.

Yeni olan arıtma tesisi i
şletmeye alınmadan önce atıksu ve çamur yapılan nehir suyu veya kuyu suyu ile doldurularak bütün makinelerin işlevi denenir.

Deneme i
şletmesinde; atıksu alınarak sırayla biyolojik kademe ve özümleme gerçekleştirilir. Yapılan işlemlerden emin olmak için kimyasal muayeneler yapılmalıdır. Izgaralar, kum tutucular, çökeltme havuzları, biyolojik arıtma yöntemleri, çamur özümleme ve çamur susuzlaştırma hakkındaki bilgiler bölümler halinde daha sonra kısaca açıklanacaktır.

Güvenilir i
şletme değerleri elde edebilmek için çok sayıdaki ölçüm cihazları işletme talimatına göre temizlenmeli ve kalibre edilmelidir. İlave olarak aktif çamurun katı madde miktarı, çamur indeksi, mikroskobik muayenesi gereklidir. Havalandırma havuzlarında katı madde miktarı devamlı olarak ölçülmelidir. Yasal olarak istenilen diğer muayeneler yapılıp günlük protokole kaydedilir. Makineler, motorlar, pompalar ve köprülerin bakımlarının yapılması gerekir. Enerjinin ekonomik kullanılmasına dikkat edilir.

İşletme personelini motive etmek amacıyla geliştirme kursları düzenlenir. Kış işletmesi özel tedbirlerin alınmasını gerektirir. Donmaya karşı hassas olan boru hatları korunmalı veya işletme dışı bırakılmalı, ızgara atıkları ve kum donmadan önce bertaraf edilmeli, köprü tekerleklerinin gittiği alanların buz tutmaması sağlanmalıdır. Yüzeysel havalandırıcılar buzlanmadan dolayı düzgün çalışmayabilir. Bunun için buzun sıcak su ile çözülmesi sağlanır. Makinelerin arızalanarak çalışmaması durumunda yedeğinin devreye alınması ve işletme yönetiminin bilgilendirilmesi gerekir. Makinelerin kullanma talimatlarına ve işletme kurallarına riayet edilmelidir.

Enerji kesilmesi durumunda derhal enerji sa
ğlayan kuruluşa haber verilerek öngörülen enerji kesinti sebebini ve süresini sorup öğrenmelidir.

Tesisin bölümlerinin i
şletme dışı bırakılması işletme yönetiminin izni ile yapılmalıdır. İşletme raporları temiz ve itinalı bir şekilde doldurulmalıdır. İşletme hataları gibi bütün özel olaylar; arızalar, yağ ve asit girişi, zaman ve yer belirtilerek günlük deftere işlenir. İşletme yönetimince başka bir düzenleme yapılmamış ise günde bir kere farklı saatlerde
tesis çıkı
şı gözle kontrol edilerek sonuç deftere kaydedilir.

Tesisin tüm bölümlerinin temiz tutulmasına dikkat edilmelidir
.


Belgenin tamamına ulaşmak için dosyayı indirebilirsiniz.

desing by Snga
Tüm hakları Laundrymanagement.com'a aittir. Sitedeki materyaller izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Hakkımızda
Gizlilik
Kullanım Şarları
Firma Ekleyin
Üye Olun
Reklam Verin
İletişim
Üye Giriş
İçeriğe dön | Ana menüye dön